PROGRAM ZWIĘKSZANIA SPRZEDAŻY Program szkoleniowy dla zespołów sprzedażowych 1

SIŁA MARKI WŁASNEJ

Budowanie strategii i wizerunku firmy i pracowników

CEL PROGRAMU SZKOLENIOWEGO:

Apple, Mercedes, Dubaj – mocne marki zdobywają świat i dyktują wysokie marże. Wdrożenie strategii budowania silnego brandu dla firm i pracowników wymaga wytyczenia i realizacji konkretnego kierunku. Zadaniem Programu jest przekazanie wiedzy i specjalistycznych narzędzi do stworzenia strategii i roadmapy w zakresie brandingu (budowania wizerunku firmy) oraz/lub personal brandingu (budowania marki osobistej).

Dlaczego precyzyjne wyznaczenie celu i strategii jest tak ważne? Odpowiedź można odnaleźć w cytacie Briana Tracy: Jeżeli to, co robisz nie przybliża Cię do Twojego celu, to znaczy, że Cię od niego oddala.

 

EFEKTY? Zespół lub Pracownik po Programie:

  • Zna zasady społecznego wpływu employee i employer brandingu w otoczeniu, w którym funkcjonuje marka
  • Wie, jak korzystać z nowoczesnych technik budowania misji i wizji marki
  • Umie identyfikować i zna techniki, które pozwalają tworzyć nowe i pozytywne przekonania na temat brandu i/lub firmy
  • Potrafi pracować z marketingową matrycą archetypów w zakresie marki i marki osobistej
  • Ma świadomość, który wzorzec osobowościowy (archetyp) jest najbliższy jego marce własnej lub marce firmy, którą reprezentuje
  • Definiuje personalizowane kanały komunikacji w otoczeniu rzeczywistym i wirtualnym
  • Wie, jak funkcjonują psychologiczne mechanizmy postrzegania, wywierania wpływu przez i na otoczenie zewnętrzne
  • Zna zasady budowania Planu Komunikacji, który jest spójny z założeniami biznesowymi i potrzebami wizerunkowymi marki
  • Zespół jest przygotowany do samodzielnego procesu opracowania Komunikacji Marki lub Program stanowi wstęp do dalszej, świadomej współpracy w zakresie zlecenia opracowania Komunikacji Marki

Zadaj pytanie