PROGRAM ZWIĘKSZANIA SPRZEDAŻY Program szkoleniowy dla zespołów sprzedażowych 2

SATYSFAKCJA Z PRACY

Praca marzeń, motywacja zespołu i liderów

CEL PROGRAMU SZKOLENIOWEGO:

Twój Zespół niechętnie przyjmuje nowe zadania i nie ma już takiej energii jak kiedyś? Program ma na celu zbudowanie poczucia i przeświadczenia o sile własnego wpływu na jakość i efektywność wykonywanej pracy oraz motywację i zaangażowanie we własne działania i w zarządzanym Zespole. Program gwarantuje rozbudowanie umiejętności komunikacyjnych „up and close“ – z przełożonymi i współpracownikami.

 

EFEKTY? Zespół lub Pracownik po Programie:

  • Potrafi identyfikować i zna techniki, które pozwalają tworzyć nowe i pozytywne przekonania na temat tego, czym się zajmuje i jak zarządzać Zespołem
  • Zna zasady działania i wie, jak eliminować mechanizmy, które utrudniają zaangażowanie w pracę
  • Umie samodzielnie określić korzystny wpływ swojej pracy na własne życie zawodowe i prywatne
  • Wie z jakich narzędzi korzystać, by prawidłowo zarządzać odpowiedzialnością pracowników i by współpraca z otaczającym środowiskiem realizowała cele i budowała relacje win-win
  • Potrafi zarządzać satysfakcją własną, współpracowników oraz zespołu i wie, gdzie leży odpowiedzialność za nią
  • Zna narzędzia wywierania wpływu i wie, jak dzięki nim efektywnie komunikować się w Zespole
  • Ma świadomość czynników dysfunkcyjnych w pracy zespołowej i wie, jak pracować nad pozytywnym efektem pracy
  • Zna reguły efektywnego motywowania i budowania długofalowych relacji cennych Pracowników z firmą

Zadaj pytanie