Sklep

REZYLIENTNY BIZNES

FLOW JEDNOSTKI WPŁYWA NA FLOW CAŁEJ STRUKTURY

Wyobraź sobie, że ludzie, z którymi pracujesz, potrafią całkiem nieźle radzić sobie z trudnościami i są wsparciem dla innych. Dla Ciebie także. Możesz na nich liczyć, bo wiesz, że poczucie dobrostanu, satysfakcji i odpowiedzialności wspiera się u nich na mocnych fundamentach. Mają też odwagę i otwartość, by sięgać po nowe możliwości i rozwiązania. Dostrzegasz ich zaangażowanie, inwencję i chęć tworzenia biznesu w oparciu o bliskie Tobie wartości. Szanujesz ich. Możesz zaufać. I jesteś wdzięczny.

To Twój rezylientny zespół. Rezylientna firma, którą kształtuje fundament spokoju, wewnętrznej siły i szczęścia.

Moją misją jest inspirowanie ludzi do tego, by mieli odwagę być sobą. W biznesie oznacza to sukces poprzez satysfakcję i szczęście pracownika. Tak działają najlepsze marki, które czują, że mogą więcej, bo mają potencjał, by wpływać na Świat.

Jeśli moje podejście Cię przekonuje – zapraszam, porozmawiajmy i przeczytaj poniżej, jak działa Program rezylientnego biznesu.

UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI I DOSTRZEGANIE MOŻLIWOŚCI

Jak jest? Każdy szef marzy o zespole, w którym liderzy potrafią poradzić sobie z presją czasu i oczekiwań, wyjść obronną ręką z patowych sytuacji i nie poddawać się. Dodatkowo szefowie marzą o liderach, którzy odważnie sięgają po nowe rozwiązania, dostrzegają pojawiające się możliwości i odnoszą sukcesy podążając za wspólną ideą oraz wartościami.

Wszystko to w świadomości  warunków zmiennych, niepewnych, złożonych i niejednoznacznych, które wiele lat temu United States Army War College opatrzyła akronimem VUCA i który dziś przeżywa renesans, podwyższając poziom stresu i umniejszając radość.

Każdy może mieć interpretację, która jest wspierająca lub wprost przeciwnie –  osłabia. To nasze mentalne zasoby stanowią o naszej rezyliencji, czyli umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami oraz bycia odważnym i otwartym w wykorzystywaniu nowych możliwości.

Życiowa droga każdego człowieka zależy od trzech czynników:

  1. Jak radzimy sobie z trudnościami
  2. Jak chronimy swoje słabe punkty
  3. Jak zwiększamy swoje zasoby

_____________________________________________________________

JEST WIELKA RÓŻNICA POMIĘDZY BYCIEM PO PROSTU TURYSTĄ A BYCIEM PRAWDZIWYM TRAVELLEREM

W firmie nie wystarczą cele i nagrody. Mogą nakręcać na pewien czas, ale nigdy nie będą wsparciem w budowaniu wartości i marki organizacji. Dziś rośnie świadomość szacunku i uznania indywidualności pracownika jako człowieka. Coraz bardziej czujemy, że autentyczność  i zrozumienie w komunikacji, odgrywają większą rolę niż kiedykolwiek.

Historia pokazuje, że największe osiągnięcia powstawały w stanach flow, gdy ludzie pełni pasji potrafili wznieść się ponad ograniczenia i dostrzec możliwości. Uwierzyć i zaufać. Rezyliencja to nie hasło na warsztaty, to budowanie życiowej przestrzeni, która kształtuje fundament spokoju, wewnętrznej siły i szczęścia.

Zapraszam na inspirujący proces wspierania pracowników i budowania rezylientnej marki.

Joanna Janowicz

____________________________________________________________

4 O B S Z A R Y

D Z I A Ł A N I A W P R O C E S I E

 

1. ZWIĘKSZANIE

WŁASNYCH ZASOBÓW

Kluczowe kompetencje psychiczne

budujące, praca na archetypach

osobowości, budowanie wewnętrznej

siły, wiara w siebie, marka własna,

autorytet, kreatywność, otwarcie na

nowe możliwości.

 

2. RADZENIE SOBIE Z

TRUDNOŚCIAMI

Zmniejszanie skutków stresu,

odporność psychiczna i fizyczna,

rezylientne stawianie czoła

wyzwaniom, elastyczność,

mindfulness, wewnętrzna

równowaga, well being.

 

3. WARTOŚCI FIRMY A

PRACOWNIKA

Naturalna motywacja i

zaangażowanie, spójność w

decyzjach, 3 oznaki pracy, która daje

szczęście (P. Lencioni), zgodność

intencji, połączenie i praca z ludźmi

o podobnych wartościach, EB.

 

4. KOMUNIKACJA I

INTENCJE

Praca na żywym organizmie

organizacji, rozwiązywanie bieżących

problemów, poczucie docenienie,

akceptacji i zrozumienia,

komunikacja oparta na etyce i dobrej

intencji.

___________________________________________________________________

Wiele lat temu rozstałam się z firmą, w której ludzie się nie spełniali. Ja też nie. Poczułam, że chcę pracować z ludźmi, dla których w biznesie najważniejszy jest człowiek. To jest moja droga. Nie przekonuję. Słucham uważnie, co się nie składa. Staram się dotrzeć do prawdy i pomóc rozbroić to, co stanowi w ludziach ograniczenie. Pomagam im zbudować takie zasoby, które umacniają ich poczucie wartości, wiarę w siebie i w firmę, dla której pracują.

PROGRAM ZAKŁADA REGULARNY KONTAKT Z PRACOWNIKAMI . CZAS
TRWANIA, SZCZEGÓŁY I CYKL DOPASOWUJEMY WSPÓLNIE Z SZEFEM.

Zapytaj mnie o możliwość wsparcia tego programu dofinansowaniem zewnętrznym.

REKOMENDACJE Z NUMEREM TELEFONU NA ŻYCZENIE PO ROZMOWIE.