Sklep

REZYLIENCJA. ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA. Warsztat biznesowy.

Maksymalizm, zadaniowość, presja czasu i zaskakująco zmienne okoliczności, skłaniają nas do rozwijania jednego z najcenniejszych dziś talentów: rezyliencji, czyli umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami i bycia otwartym na pojawiające się nowe możliwości. Wysoka odporność świadczy o rozumieniu mechanizmów rządzących światem i rozumieniu ich wpływu na jakość życia każdego człowieka. Jakość naszego życia zależy od 3 czynników: tego, jak radzimy sobie z trudnościami, jak chronimy swoje słabe punkty i jak zwiększamy zasoby.
Czytaj poniżej:
_____________