VEDIC ART. LIDER, TO TY Z BŁYSKIEM W OKU!

VEDIC ART. LIDER, TO TY Z BŁYSKIEM W OKU!

Kiedy czytasz te słowa, jedną z najbardziej pożądanych umiejętności i najgorętszym trendem w biznesie w 2022 roku jest odporność, elastyczność i umiejętność radzenia sobie ze stresem, na równi z kreatywnością, oryginalnością i pomysłowością.

Możemy krócej: to, czego potrzebuje dziś cały świat, nazywa się Rezyliencją (resilience, ang. odporność, elastyczność). Jest jednym z 7 megatrendów z mapy opracowanej przez Infuture Institute w lutym tego roku.

Przez 18 lat, a szczególnie teraz, widzę, jak wśród liderów i pracowników rośnie potrzeba:

 • rozwoju umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • uważności w zmieniającym się otoczeniu,
 • kreatywnego podejścia w rozwiązywaniu problemów.

Świat się zmienił i wiele pomysłów starego „well –being” opartego na klasycznych szkoleniach i karnecie na siłownię, po prostu nie działa.

„Leadershiping dziś, to sprawianie, że ludzie żyją TYM, a nie oczekują, by TO osiągnąć.
To zupełnie nowa sprawa. To szukanie błyszczących oczu. Ludzie są zmęczeni starym sportem: pokonywaniem wrogów, rozbijaniem im twarzy, pokładaniem na ziemię, myśleniem, jak możemy wygrać. Jesteśmy, jak w symfonii: tam wszystkie dźwięki brzmią jednocześnie. Tu nie chodzi o wygrywanie a o współbrzmienie“ – mówi Ben Zander, dyrygent Bostońskiej Orkiestry Symfonicznej

Trzeba tu oddać, że ile jest metod w rozwoju, tak jedna jest zasada efektywności: to człowiek i jego gotowość do zmiany są początkiem nowego. Gdy zwiększa się świadomość, zaczyna się proces.

Nie musisz być artystą

Doprecyzujmy: artystą malarzem. Pisząc te słowa, zapraszam Cię w świat Vedic Art, którego celem jest obudzenie prawdziwego potencjału, odwagi do zmiany i rozszerzenie perspektywy. To jest artyzm przywództwa tych czasów.

Jeśli jesteś liderem tych czasów lub znasz wartość siebie, jako eksperta, czytaj proszę dalej.

Ta wspaniała metoda pozwala na wyjście poza schemat dotychczasowych doświadczeń zawodowych,  po to, by uruchomić naturalne talenty twórcze, jasność abstrakcyjnego myślenia i świadomość wyznawanych wartości. Tego potrzebujemy, by budować relacje oparte na szacunku i odczuwać satysfakcję z jakości życia.

Vedic Art opiera się na malowaniu. Jednak celem metody nie jest nauka malowania.  Towarzyszy jej 17 wedyjskich zasad, za pomocą których wchodzimy w proces, w efekcie którego nabieramy biegłości w stawianiu barier, odczuwamy większą empatię, także dla siebie, szybciej podejmujemy właściwe decyzje, czy odczuwamy większą lekkość życia. To zaproszenie do skupienia, ciszy, wejścia w indywidualny proces  i obudzenie swojego prawdziwego potencjału twórczego.

Rodzina królewska

Twórcą metody jest szwedzki artysta malarz Curt Källman, były student Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Sztokholmie, który podjął się ważnej misji, by z elitarnej sztuki malowania uczynić narzędzie rozwoju, z którego może skorzystać każdy człowiek i podnieść jakość życia zarówno w pracy, jak i prywatnie.

Curt pracował nad metodą 14 lat w niekonwencjonalny sposób, poprzez kontakt z podświadomością i wyższą jaźnią. Stworzył dzieło doskonałe, proste i skuteczne w 100%. W Szwecji, skąd  Vedic Art pochodzi, i w całej Skandynawii do dziś wzięło udział w kursach ponad 1 000 000 osób, łącznie z Rodziną Królewską i szwedzkim rządem.

Dlaczego Vedic Art jest skuteczne?

Malowanie jest tu formą wyrażania ekspresji i swoich doświadczeń, ale też inspiracją, by dostrzegając szerszy kontekst, poczuć większą otwartość na doświadczenia nowe i rozpoznanie siebie. Ludzie, którzy dostrzegają głębszy sens swojej pracy, życia i zaangażowania, lepiej współpracują z otoczeniem, są bardziej kreatywni w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami, są bardziej rezylientni.

Podczas warsztatu nikt nie ocenia powstających prac. Stanowią one nieograniczoną, abstrakcyjną formę wyrażenie samego siebie. Czerpanie z opinii osób trzecich nie wspiera pewności siebie, a celem metody jest też zwiększanie poczucia własnej wartości. To wpływa na zwiększenie pewności siebie i gotowość do brania odpowiedzialności.

Samoakceptacja prowadzi do odkrycia drzemiących w nas możliwości i pozwala dać samemu sobie przyzwolenie na ich wykorzystywanie. Podczas warsztatów uczestnicy odkrywają, że cała wewnętrzna mądrość, prawda i kreatywność są w nas i wystarczy pozwolić im działać.

Przedstawiciele środowiska biznesowego, podkreślają w szczególności efekty tej formy rozwoju w obszarach:

 • integracja wewnętrzna – poczucie spójności życia zawodowego i prywatnego,
  lepsze efekty i większa lekkość w działaniu.
 • integracja zewnętrzna – wyższa efektywność zespołów w oparciu o głębsze poczucie wspólnego celu i sensu działań.
 • obniżenie poziomu stresu poprzez otwarcie na akceptację i świadome budowanie wewnętrznej harmonii.
 • wyższa satysfakcja i lepsze efekty oraz poczucie spełnienia zawodowo i prywatnie poprzez aktywowanie potencjału i umiejętności dotychczas niedocenianych.
 • wzrost odczuwania i doświadczania szczęścia i obfitości poprzez otwarcie się
  i odwagę na sięganie do nowych źródeł, etc.

Ukoronowanie pracy zespołowej

 Praca twórcza podczas warsztatów to coś więcej, niż rozwój indywidualny. To także przestrzeń do wspólnych działań, otwarcia na siebie, akceptacji i uszanowania decyzji. Vedic Art ma też charakter pracy zespołowej. Uczestnicy warsztatu wybierają spośród 17 zasad wedyjskich,  najważniejsze dla każdego słowo – klucz, takie, które najgłębiej ich dotknęło i  pracują nad wspólnym dziełem –najczęściej  malują jeden wspólny duży obraz oddający ważne dla nich wartości. W ten sposób  do wspólnej przestrzeni w firmie, wprowadzają to, co dla nich ważne i wpływają na poprawę jakości współpracy oraz dobrostan pracowników. Obraz, emanując czymś istotnym i osobistym, podkreśla i łączy kulturę całej organizacji.

– Przyszłość metody tkwi nie tylko w indywidualnych uczestnikach, ale również w zaangażowaniu firm, korporacji i innych organizacji, które poszukują pracowników twórczych, kreatywnych i decyzyjnych – mówi Jacek Poteralski, który odpowiada za rozwój metody w Polsce i Niemczech.

Przywództwo dziś…

Przywództwo dziś, to Ty z błyskiem w oczach. Tylko tak sprawisz, że ludzie uwierzą. Tylko wtedy przewodzisz przez czynienie innych mocnymi. Tylko wtedy ludzie, którymi kierujesz, osiągną wszystko, co dla nich wymarzysz.

Pamiętaj. Lider nigdy nie wątpi, że ludzie, którym przewodzi, są w stanie zrozumieć jego marzenie.

Pytanie do Ciebie: Kim jesteś, jeśli oczy Twoich artystów nie są rozświetlone? Zapraszam Ciebie i największy zasób Twojej firmy – liderów, którzy pragną odkrywać swój potencjał i jak najlepiej go wykorzystać.

Z każdą firmą indywidualnie ustalamy miejsce warsztatu, ponieważ ma ono duże znaczenie, a jeśli Ciebie samego zaciekawił ten proces, zapraszam na wiosenny certyfikowany kurs I. stopnia. Tu przeczytasz więcej https://joannajanowicz.com/produkt/vedic-art-certyfikowany-kurs-i-stopnia/

Do zobaczenia przy sztalugach, z miłością, Jo. <3

http://www.joannajanowicz.com

https://www.facebook.com/joannajanowiczrezyliencja